Jan Hesthaven Velling, psykolog i Aalborg
Cand. Psych.
Autoriseret klinisk psykolog

Tilknyttet sygesikringen

Østerågade 9 • 2.sal • 9000 Aalborg • 29 62 20 56 • psyk.jhv@c.dk