Behandling

Jeg tager generelt et psykodynamisk udgangspunkt i behandlingen. Det vil sige en forståelse af os som mennesker og vores adfærd ud fra hvad vi har mødt gennem livet og medinddrager ny viden omkring hjernens indflydelse på, hvordan vi oplever tingene.
Mange behandlingsforløb er af kortere varighed, men jeg har også langvarige forløb, som strækker sig over flere år.
I mit arbejde inddrager jeg videre kognitive og systemiske metoder, når det er relevant.

Ydelser

Individuel terapi.
Parterapi.
Supervision.


Individuelle samtaler: varighed 45 minutter.
Første samtale varer som oftest ca. 50 - 60 min., hvorefter vi sammen vurderer om den problematik du præsenterer, er noget jeg mener at kunne hjælpe dig med.
Herefter vil de individuelle samtaler tage udgangspunkt i den præsenterede problemstilling. Ofte vil det være således, at vi vil berøre mange områder i dit liv, idet vores historie er medbestemmende for, hvorledes vi reagerer på forskellige påvirkninger/belastninger eller kriser.

Par samtaler har en varighed på 75 min.

Supervisionstidsramme og honorering aftales nærmere omkring den specifikke supervisions aftale.

Jeg arbejder bredt med flere problemstillinger:

Angst
Belastningsreaktioner
Stress og udbrændthed
Neuroser
Personlig udvikling
Personlighedsforstyrrelser
Alvorligere tilfælde af psykiske lidelser
ADHD (DAMP)
OCD (tvangstanker og tvangshandlinger)
Adfærdsproblemer.
Depression
Selvmordstanker og -forsøg
Sorg og krise.
Tabs problemer
Mobning
Spiseforstyrrelser


Behandlingen tager udgangspunkt i den problemstilling der præsenteres med sigte på aktuelle og tidligere forhold, som har været med til at forme og bestemme den måde vi tackler og forstår vores liv på. Herfra bliver terapien en rejse og udforskning ud i din historie med sigte på at lindre eller "helbrede" de vanskeligheder der er, gennem en forståelse og ændring af den måde/det mønster som styrer eller har styret din måde at tackle livet på.

Eller "blot" en rejse ud i selvudvikling og egenindsigt.

Et stigende antal mennesker rammes af stress og udbrændthed, en tilstand det er vigtigt hurtigt at identificere og bremse, da tilstanden ellers risikerer at bliver meget langvarig og med øget sårbarhed overfor mere almindelige belastninger til følge.

Jeg har en særlig interesse i og erfaring omkring behandling af personlighedsforstyrrelser, og her især borderline-, skizoide og narcissistiske personlighedsforstyrrelser. Disse personlighedsforstyrrelser karakteriseres ofte blandt andet ved et ustabilt samspilsmønster, misbrug og overforbrug og en ustabil og selvdestruktiv/selvskadende adfærd. Nogle personer har været udsat for overgreb.
Mange af disse mennesker har et almindeligt eller relativt almindeligt familie og arbejdsliv, men kommer ofte i konflikter med familie eller kolleger og venner.
Man kan have vanskeligt ved eller manglende interesse i, at være sammen med andre og foretrækker at være for sig selv, selv om det også føles ensomt og længselsfuldt. Nogle får et stort ubehag og angst når de er sammen med andre mennesker og føler sig ofte presset til at præstere, hvad de forestiller sig andre forventer sig af dem eller har en oplevelse af at de nærmest bliver overtaget eller forsvinder i den anden.
Andre har problemer med hidsighed eller opfarenhed, manglende tålmodighed og vrede, hvis de ikke føler sig imødekommet. Nogle oplever jalousi mod deres partner og er hele tiden bange for utroskab eller for at blive forladt.

Videre har jeg stor interesse i mennesker med Aspergers Syndrom, hvilket er en neuropsykiatrisk lidelse/eller udviklingsforstyrrelse, hvor personen har vanskeligt ved at leve sig ind i andre menneskers måde at se eller opleve tingene på. Man kan også kalde det en mild form for autisme.
Disse mennesker er ofte normalt- og velbegavede og kan på trods af deres handicap bestride stillinger med meget stor dygtighed, når man tager hensyn til at de kan have svært ved at fungere på almindelig vis med andre mennesker. Personer med Aspergers Syndrom har ofte en eller flere særinteresser, hvor de har stor kompetence. Mange er rigtig hyggelige og lidt "skævt humoristiske" at være sammen med, når man har øje for deres behov for at "reglerne" i samværet følges og er relativt forudsigelige.

Mange mennesker oplever på et eller andet tidspunkt, at tilværelsen bliver noget tung og grå. Det sker ofte når vi over en længere periode arbejdsmæssigt, på hjemmefronten eller blandt venner bliver presset ud over det vi kan rumme. Der kan så opstå en udbrændtheds-, stress- eller belastningsreaktion, som på mange måder ligner en depression, men ofte er lettere tilgængelig for behandling end depressionerne.Østerågade 9 • 2.sal • 9000 Aalborg • 29 62 20 56 • psyk.jhv@c.dk