Sygesikring

Henvisning under den offentlige sygesikring

Det er ofte en god ide at have konsulteret din læge hvis du har psykiske vanskeligheder, så han/hun kan vurdere, om der kunne være fysiske årsager til dine problemer.
Ofte kan der også blive tale om et samarbejde mellem din læge og psykologen omkring behandlingen. Der kan være tale om at samtalerne måske skal suppleres med medicin.
Det kan også vise sig, at det er nødvendigt med henvisning til anden behandlingsinstans.

For at få tilskud til psykologbehandling under sygesikringen skal du have en henvisning fra din læge.
Der er egenbetaling til behandlingen. Egenbetalingen udgør 40% af psykologens honorar.
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud derfra til samtalerne på henvisning.
Du skal huske dit sygesikringskort til legitimation overfor psykologen.

For at få henvisning under sygesikringen, skal du falde ind under en af følgende kategorier

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre
• Trafik- og ulykkesofre
• Pårørende til alvorligt psykisk syge
• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende ved dødsfald
• Personer, der har forsøgt selvmord
• Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
• Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
• Personer over 18 år med lette til moderate depressioner.
Henvisende læge laver en screening eller undersøgelse inden henvisning.
Der kan evt. gives fornyet henvisning een gang under denne kategori.
• Personer, mellem 18 og 38 år, med let til moderat angst og let til moderat OCD (tvangstanker og -handlinger).
Der kan evt. gives fornyet henvisning een gang under denne kategori.

12 måneders fristen

Overenskomsten fastsætter, at den udløsende begivenhed ikke må have fundet sted mere end 12 måneder forud for henvisningen. I forhold til alvorlig sygdom regnes fristen normalt fra det tidspunkt, hvor diagnosen bliver stillet, og klienten eller den pårørende bliver klar over, at det er alvorligt. Denne tidsfrist ser man dog helt bort fra, når det drejer sig om ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.

Overenskomsten mellem Dansk Psykologforening
og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

www.retsinformation.dkØsterågade 9 • 2.sal • 9000 Aalborg • 29 62 20 56 • psyk.jhv@c.dk