CV.

Har arbejdet som psykolog i Aalborg siden 1994.
Min psykologfaglige baggrund er en kandidat uddannelse som psykolog fra Århus Universitet.
Herefter knap to år, som psykolog i det daværende Ringkjøbing Amt, Børne- og ungdomsrådgivningen, hvor jeg arbejdede med behandling og udredning. Som konsulent, supervisor og tilsynsførende ved Herning, Aulum og Trehøje kommuner og ved døgninstitutioner for børn og unge.

I 1994 startede jeg, sammen med en overlæge og sekretær, Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium op på Aalborg Psykiatriske Sygehus.
Et ambulatorium som senere blev udvidet med socialrådgiver, distriktssygeplejerske og en yngre læge. Jeg har derfra en bred erfaring med de fleste psykiatriske problemstillinger hos unge og voksne, samt lang behandlingserfaring med klienter/patienter med angst, tvang, ADHD og udviklingsforstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom, depression, neurotiske problemer som angst, fobier, mv., personer med borderline-, narcissistiske-, skizoide og dependente personlighedsforstyrrelser og videre med spiseforstyrrede unge i gruppe og individuelt. Jeg har arbejdet en del med familier og de problemer der opstår i familierne, når en eller flere familiemedlemmer lider af angst, stress, personlighedsmæssige eller adfærdsmæssige vanskeligheder eller egentlig psykisk sygdom.

Endelig har jeg gennem en årrække fungeret som ekstern konsulent ved Retspsykiatrisk Afd. Aalborg Psykiatriske Sygehus, med psykologiske undersøgelser af mentalobservander. Og som sagkyndig dommer ved Lands- og Byretterne i Danmark, i Børne- og ungdomspsykiatri/psykologi.

I 2005 startede jeg som selvstændig privatpraktiserende psykolog i Aalborg og har også herfra en lang behandlingserfaring med et bredt spektrum af psykiske vanskeligheder og lidelser.Født 1957

1980: Uddannet radiomekaniker.

1992: Uddannet Cand. psych. fra Århus Universitet. Speciale; Psykoterapi med borderlinepatienter.

1992 - 1994: Psykolog i Børne- og unge Rådgivningen Ringkjøbing Amt; behandling, undersøgelse og udredning. Konsulent, tilsynsførende og supervisor, ved kommuner og døgninstitutioner.

1994 - 2005: Psykolog i Psykiatrien i Nordjyllands Amt/Region Nordjylland, Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium. Privat konsulent, supervision, undersøgelser og udredning.

1995 - Autoriseret af Socialministeriet. Autoriseret psykolog.

1999 - Sagkyndig dommer ved Landsretterne/ Byretterne i Børne- og ungdomspsykologi/-psykiatri.

2002 - Konsulent ved psykologiske undersøgelser af mentalobservander Retspsykiatrisk afd. Aalborg Psykiatriske Sygehus.

2005 - Privatpraktiserende psykolog, overenskomst med Sygesikringen. Supervision, undersøgelse og udredning.


Efter- og videreuddannelser.

Videreuddannet i psykodynamisk psykoterapi ved James F.  Masterson, The Masterson Institute New York og Mastersongrupperne i Danmark.
Videreuddannet i psykoterapi
Videreuddannet i Systemisk terapi ved Dispuk.
Div. Kurser i Korttidsdynamisk psykoterapi og Intensiv korttidsdynamisk Psykoterapi. Mentaliseringsbaseret psykoterapi.
Kurser i krise og katastrofe beredskab og behandling.
Videreuddannet i kognitiv og personlighedspsykologisk testning og undersøgelse.
Kurser, efter- og videreuddannelse i psykofarmaka (medicin mod psykiske lidelser).
Diagnostik.
Psykiatrisk forskning.


Østerågade 9 • 2.sal • 9000 Aalborg • 29 62 20 56 • psyk.jhv@c.dk